utorok 9. januára 2018

Ozaj je potrebné rušenie vysokých škôl?

Čoraz viac sa v posledných mesiacoch preberá téma zrušenia vysokých škôl. Toto slovné spojenie začal aktívnejšie používať prezident Slovenskej Republiky Andrej Kiska. Myslí si totižto, že na Slovensku je veľa nepotrebných škôl a univerzít, taktiež tvrdí, že by tretinu vysokých škôl zavrel, pretože peniaze majú ísť len najlepším.


Čo by z našej krajiny však bolo, keby bola zatvorená minimálne tretina škôl? Na Slovensku je podľa PortalVS.sk 35 vysokých škôl, z toho 20 verejných, 12 súkromných a 3 štátne školy. Z toho čisto v hlavnom meste Bratislava sa nachádza 14 vysokých škôl, z toho 2 pracoviská vysokých škôl z Trnavy a Trenčína. Ako rapídne by sa obmedzil počet škôl po Kiskovom zatváraní? Utrpela by vôbec Bratislava a vysoké školy v nej? Všeobecne sa hovorí, že v Bratislave sú dobré školy a študenti z Univerzity Komenského či Ekonomickej univerzity sa nemajú problém zamestnať, rovnako javia firmy a spoločnosti záujem o študentov zo Slovenskej technickej univerzity, keďže informatika a strojárstvo sú žiadané odvetvia.

V dnešnej dobe sú univerzity a vysoké školy nielen vo veľkomestách, ale aj v menších mestách a keby sa zrušili práve tie univerzity v menších mestách, niekto, kto by na školu ani dochádzať nemusel, by už musel. Taktiež ďalším negatívnym príkladom zrušenia množstva škôl je to, že v školách, ktoré by zrušené neboli by bol väčší počet študentov, čo by znamenalo aj viac učiteľov na školách, z čoho by vyplývali ďalšie výdavky. Ďalším dôležitým faktorom je taktiež kvalita prednášok. Prednášajúci by musel zaujať väčšie publikum a ako dobre vieme, koľkokrát sa študenti na prednáške nesústredia a to by spôsobovalo väčší ruch v miestnosti pre tých, kto sa aj reálne chce sústrediť. Presne takýto istý výsledok by malo aj spájanie škôl.
Zdroj: tumblr.com

Taktiež by zrušenie niektorých vysokých škôl mohlo ovplyvniť študentov samotných, pretože by mohli zrušiť školu so zameraním, na ktorú niekto chcel ísť a tak študent má viacero možností. Prvou možnosťou bude prestúpenie na inú školu s podobným alebo iným zameraním. Druhou možnosťou bude však vycestovanie do zahraničia za školou, na ktorú chce daný študent ísť. Nemusí to byť u každého, ale keď si vezmeme, že väčšie množstvo študentov by vycestovalo do zahraničia kvôli škole, súčasné percento slovenských vysokoškolákov v zahraničí by sa zvýšilo.
Zdroj: devianart.com

Prezident Andrej Kiska taktiež spomínal, že by peniaze mali ísť najlepším školám, čo vedie k problematiky kvality niektorých škôl, kde si titul zaplatíte. Keď však príde k praxi, viac znalostí bude mať určite študent, ktorý si titul získal poctivo než peniazmi. Osobne si myslím, že by sa mali rušiť len školy s nízkou návštevnosťou a zlými výsledkami v rámci možnosti získania zamestnania. Spájanie škôl by malo nepriaznivý vplyv na kvalitu vyučovania a práve o kvalitu by pri vysokých školách malo ísť, pretože je to posledná zástavka pred prácou.
Zdroj: giphy.com

Zdroje:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára